MNL-OL-XIX-A-83-b 3305/1958 (folyt.)

3305/1958. A népgazdaság 1959. évi terve - Pécs Megyei Jogú Város Tanácsának 1959. évi terve

M i n isztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3505/958 M. T. ülésének napja: (A t atározat kelte) a r g у Pécs város. Készült: .......ОТ-tói kaptunk 60 pl-t.........pld Min ősítés: t/rr Elküldés napja : XII. 15 Kapták Dátum Szám 1 2 3 i Név 7 8 9 10 11 12 13! 14 15 16 17 18 19 2o! 21 22! 23; 24! 251 26 27 28 29 30 51 52 55 34-35 Kádár János e Münnle Ferenc e ^ Apró Antal e i* Marosán György e 3 Kállai Oyüla Q 1/4 Dobi István e Hónai Sándor © u* Ssénásl Gésa e Sik Endre e Biszku Béla e Révész Géza e Шat Antos István e Üosvál Ferenc e Csergő János e Csottner Sándor e Rogy Jézsefhé © Dögéi Itnre e Tousz János e Inez© Jenő © Kovács Inre © Trautnam Rezső e Kossá Istávn e Senke Valéria © Doleschall Frigyes e Kisházi Ödön e Kiss Árpád e Gáspár Sándor e < Kies Károly 0 Szurdi István e Frisa István e Foek Jenő e Dátum Oezel János e Szán Név Tf 36 37 38 39 4o-44 % 47 48 49 50 51-60 Olt Károly © № CfCm Лгу? Fehér Bajos e Szilágyi Dezső e , Péter György e Pária Mszl ó e Szász János e r Varga András e e Antos István e Hagy József ni о Trautmann Rezső © Pécs városi tanács VB. 3Íín6ségi-ny. 11619. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom