MNL-OL-XIX-A-83-b 3305/1958

3305/1958. A népgazdaság 1959. évi terve - Munkaügyi Minisztérium 1959. évi terve

Miniszfert-anács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 5105/958 M. T. ülésének napja:. (A határozat kelte) Tárgy-' Munkaügyi M. Készült: ОТ-tói kaptunk 60 pl-t _____p|d Elk üldés napja : XII о 16 Kapták Dátum Szán Név Dátum Szán N é X © m 3 4 5 6 l 0 lo s 13 14 13 H i? 3,3 5 20 21 32 23 34 37 33 39 3o Я 32 33 Ш&ЛёЖ. Jlaoe 9 îfbmteh Ferenc e (К Яртб Aßtal © ifSù Што&Ы Oyftrgy в Ы Mllaí Gyula © ^ Ш letvln в Rénal Sándor о Эв4п*1в1 ô4aa о 31k tnáre о jBimtot G4ia • w« (Им • Antee Intv'в © 6oev41 oreao © coorg« J'nos e Csottnor Sándor © pair Jdeaofn*5 ©-kjgol Xavo e Taie® Jlnoo e Inoft© Jen'? © Kováé© tare© Trouteinn Resté © Зоооа letvAn © üenfeo Valéria о Golooehail i rigy ©о e ■'ieh ®1 <l'în © King rpAd e s?tflp4v Sándor © le© & 'roly © âeurdi letv'n © Mes XetvAn © 'Ъок Jen- © 34*33 u©sol «Нго© © 36 T9 37 36 99 40-44 ti 47 46 49 50 51-60 Olt кДroly « ^ CtCíÖ? <уФ?ГУ&С?(­Foh-'т Lojoo e stU'efft Dose? © Péter Oyörsy © Férte L eslő © äs le© iHnae © Varga Amlr Ac c o*. /«lton Iotv 'n © kisházi Ödön e TT.S Minőségi-ny. 11619. HhJL-0[ - УIX-А НМгч MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom