MNL-OL-XIX-A-83-b 3191-3245/1958

3191/1958. Az 1958. évi magyar-burmai kereskedelmi megállapodás

</ M i n i s zte r ta n á cs Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3191/958 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy-' az 1958 évi magyar-burmai kereskedel­mi megállapodás. 47 Készült : — ................................... ....... pld Mi nősítés : "4 3/ “tyfär ,36й' *•!£/'. z' Szig.titk. frf Elküldés napja A7//3 Kapták Dátum Szám Név Dátum Szán 3 4 5 6 7 3 9 lo 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34*35 Kódár János e , MOnnich i ároné о ^ Apró Antal e rvc i Marosán György e tv-t b- Kállal Gyula e д4- Dobi István e Rónai Sándor о Szénáéi Géza e Sík Lndre о biszku Béla e Kávésa Géza e Antos István о Nozvál Foronc e Cærg6 János © Czottnor Sándor о Nagy Jőzsofné e D8gei Imre о ïauaa János e Incso Jenő Q Kovács Imre e Trautmann Rezső о Kossá István e Benke Valéria e Doleschall Frigyes e Kisházi Ödön e Kiss Árpád e Gáspár Sándor о , Kiss Károly © Szúrd! István e Friss István e , Foc$ Jenő e aj t i Sj^vóri Agnes e I'»*' «?' Sándor József e « » Oczel J ános e /> Л T 41 42 43-44 31 Olt Károly e 4>6, 37 uál Tivadar e • 3<3 Czilczer György' e 39 lombovriné e 4o| Csottner Sándor e Szilágyi Dezső e Szász János e // Marai László e » ' V­К X l/Ал Minöségi-ny. 11619. MhJL- 01'Ш-к fr-àl04- lôtô MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom