MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3030/1958

3001/1957. Magyar-csehszlovák hosszúlejáratú árucsereforgalmi és fizetési megállapodás

t Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház V M. T. határozat száma : __________3ool/957 Kés zült:......——-43.....................................i.................. pld M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: Minősítés : otb V■(?, 3 1/ 33 496?. Xl 3/V Szig.titk. Magyar-Cseh hosszúlejáratú árucsere­forgalmi és fizetési megállapodás. Elküldés napja : 7.p. I Kapták Dátum Szám N é Dátum Szán Név 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1G 19 20 21 22 23 24 27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kádár János e A A Münnlch Feren^ e • Apró Antal farosán György e tg Dobi István e Rónai Sándor e Szénás! Géza e Horváth Imre e Biszlcu Béla e Révész Géaa e Antoo István o Hezvál Ferenc e Ű3ergó János e Czottner Sándor e Nagy Józsefné o Dögéi lore e Tausz János e Incze Jenő e Kovács Imre e I Trautrnann Rezső e Kossá István e Kállai Gyula e Doleschall Frigyes e Kisházi Ödön e Kiss Árpád e Gáspár Sándor e ■- Kiss Károly e M Friss István e Szurdi István 3ágvári Ágnes e, v.e- Fock Jené e ia Sándor J'zsef e Olt Károly e * Gál Tivadar e rv-f- Czilcser György e Dombóváriné e Czottner Sándor e 38 39 •tO Szilágyi Dezső e Szász János e _ ^ * »>»■) /// , (\\ v Minőségi-ny. 11619. f v y, » C) ✓N /- ifi ' V -lr,_ 1 V V „o- ‘ ! ) ~)/ j * \e*F V»-/ W f V •' V MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom