MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3050/1957

3001/1957. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1056/1956. számú határozat kiegészítéséről

Kapják: akik а 1оо5б/1956. számú ~ Ьй+ЯГП17 5+Л'f Szigorúan titkos ! határozatot. A Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány 3ool/l9^f> az. határozata a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1оо5б/195б. számú határozat kiegészítéséről. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló loo56/1956. számú határozat 3./ pont3a az alábbi rendelkezéssel egészül ki: " A vállalattoknál és üzemeknél szervezett előkészítő bizottság elnökét a vállalat szerint illetékes minisztérium átszervezéséért felelős személy Jelöli ki, aki a vállalatnál miniszteri biztosként irányítja a leépítést." Budapest, 1957. január 3. / Л Apró Antal s.k. iparügyi miniszter Magyar Országos Levciíár MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom