MNL-OL-XIX-A-83-b 3636-3644/1956

3636/1956. A háború áldozatainak védelméről szóló genfi egyezményekkel kapcsolatban összehívott második nemzetközi konferencián való részvételről

\ /» MőZ • \ * V ’ S»%-: ' '* ? \ . ,* • • • • >'* , .. .• , -\ " Szigorúan titkos ! Készült: . Í£.. példánybtti.. ................ az.példány. Kap ják: az E3.nökség tagjai, MDP.Külügyi Osztály, Horváth Imre elvtárs, Halász Jójzsef elvtárs. A MAffYAH NÉPKÖZTÁRSASÁG MH'TISZTEETaNÁCSÁM határozata , • • *, * a háború áldozatainak védelméről szőlő genfi e^ezményekkel kapcsolatban összehívott második nemzetközi konferencián ▼alá részvétélről. A Minisztertanács hozzájárul ahhoz,hogy a háború áldozatainak védelméről szóld 1949.évi genfi egyezményekkel kapcsolatosan 1956.október 22-től 25-ig Kairóban tartandó második nemzetközi konferencián a Magyar Népköztársaság kormányát Veres János, a kairói magyar követség első titkára képviselje. Budapest,1956.október 17. Of-Q .y / Hidas István / a Minisztertanács elnökének első helyettese. 4 ft cN*' 3 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom