MNL-OL-XIX-A-83-b 3636-3644/1956

3636/1956. A háború áldozatainak védelméről szóló genfi egyezményekkel kapcsolatban összehívott második nemzetközi konferencián való részvételről

■fto.JW­Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 5 6 36/2.19# /1956 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) T á r g y a háború, áldozatainak vedel* merői szóló genfi egyezményekkel kap csalatban összehívott második nemzet közi konferencián való részvétéiről. Készült : 16 pld Minősítés : Szigorúan titkos! /<* Ál ß7t< Elküldés napja : 3GJ 2o. Kapták Minőségi-ny. 9451 (T) — ---­s——; __ ; ____ _ 2 S zőke György 3 Hidas István 4 Apró Antal 5 Mekis József 6 Erdei Ferenc 7 Marosán György 8 Erdély iné 9 MDP; KV. Külügyi oszt 10 Horváth Imre 11 Halász Jószéf ^ 12 Béréi Andor 13 Soltész Kárály 14 Domhováriné I MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom