MNL-OL-XIX-A-83-b 3546-3560/1956

3554/1956. A Bauxitbánya Vállalat dolgozóinak bérezéséről

MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA Előadó , Szám : 1396-l/lll£6.. Budapest, 195 i ]ítPt* 'iL uJ- te'w-fa Fel .jegyzés Hidas István elvtárs részére. Tárgy : Bauxitbánya Vállalat dolgozóinak bérezése. A Bauxitbánya Vállalat fejlesztése és működtetése tárgyában hozott 3351/V.21./1956 . Mt.h. számú határozat 14./ pontjának megfelelően a Vegyipari Minisztériummal együtt elkészítettűk a Pécsi Bauxitbánya dolgozóinak bérezéséről szóló miniszter- tanácsi határozat tervezetet. I A vállalat bérrendszerének kialakításánál a szénbányászati j bérrendszert vettük alapul, ugyanakkor figyelembe vettük / a vállalat speciális adottságait is. Megjegyezni kivánom, hogy a hányászdarabbéréseknél a rende­zés 15 /б-os keresetcsökkenést jelent, ami az eddig elért 29oo Ft-os átlagos vájárkeresetet 2,6oi3L.Ft-ra csökkenti. Ezt a keresetcsökkenést az teszi indokolttá, hogy a normák kb. 4o jÉ-kal lazábbak és az egy műszakra eső teljesítmények is igen alacsonyak /0.8 mvműszak/. Még a keresetcsökkenés után is az itt dolgozók havi 85o Ft-tál keresnek többet,mint a Pécsi Szénbányászati dolgozók, illetve vájárok. Ugyancsak keresetcsökkenés mutatkozik a saját rezsis beru­házásokon dolgozó építőipari munkásoknál. Az eddig alkalma­zd'ttTé re к szerint 60 ft/müszak. az üi_ bérek szerint pedig csak 55.2o Ft/müszak fee r e s e t eT érnek el. A mutatkozó 4.2o Ft keresetcsökkenés abból ered, hogy az eddig alkalmazott bá­nyászati bértarifában bizonyosmertékü földalatti pótlékot is elszámoltak. Ez a keresetcsökkenés szintén keresztül­vihető, mert a különleges pótlékokkal együtt igy is mintegy 25 $-kal magasabb bérszinten vannak, mint az országos építő­ipari átlag. Fenti intézkedés béralaptöbblettel nem jár. Amennyiben Hidas elvtárs a javaslattal egyetért, úgy kérem a mellékelt határozat tervezetet aláírni szíveskedjék. Budapeut, 1956. évi augusztus hó 27. / Szász Márton / MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom