MNL-OL-XIX-A-83-b 3481-3515/1956

3481/1956. A magyar-pakisztáni árucsereforgalmi megállapodásról

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA 9410 Szigorúan titkos 1 Készüli: példányban. ............... sz.példány. Kap. ják; az Elnökség tagjai, Antos István elvtárs, Béréi Andor elvtárs 6 pld, Bognár József elvtárs 2 pld, Boldoczki János elvtárs 2 pld, Olt Károly elvtárs 2 pld, Háy László elvtárs, Halász József elvtárs, Marai László elvtárs, Tauszk György elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 3481/VII.7-/195бл számú határozata a magyar pakisztáni árucsereforgalmi megállapodásról. A Minisztertanács meghatalmazza Veres Pétert, a Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetőjét az 1956-57.évi magyar-pakisztáni árucsereforgalmi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások vezetésére és a tárgyalások eredményeként létrejövő megállapodás aláírására. A delegáció törekedjék: a. / olyan éves árucseréiorgalmi megállapodás megkötésére, amely a két fél részéről előzetes fel nem mondás esetén a további évekre is érvényben marad; b. / arra,hogy a megállapodás ne tartalmazzon kontingenseket, csak nem korlátozó jellegű áruielsorolást. Biztosítsa a listában szereplő ki-és beviteli engedélyek megadását; c. / a legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazására. Budapest,1956.julius 7. Hidas István s.k. a Minisztertanács elnökhelyettese. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom