MNL-OL-XIX-A-83-b 3446-3480/1956

3446/1956. Minisztertanácsi készletből történő felszabadításokról

S66 SZIGORÚAN TITKOS! Készült 40 példányban* ..... .sz. példány. Kapják; az Elnökség tagjai, Béréi Andor elv társ, Bognár József elvtárs, Házi Árpád elvtárs, Non György elvtárs, Kiss Árpád elvtárs, Andrási Győző elvtárs, Halász József elvtárs, Tauszk György elvtárs, Csapó János elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 34-4-6/VI. 19./1956* számú határozata minisztertanácsi készletből történő felszabadításokról. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA A Minisztertanács minisztertanácsi tartalékból az alábbi anyagok felszabaditását engedélyezi; A Vegyipari- és Energiaügyi Minisztérium kérésére a Budapesti Kénsavgyár részére 1.000 tonna flótáit piritet és 2.500 tonna darabos piritet, a Tiszamenti Vegyiművek részére 1.800 tonna flótáit és 51.44 to darabos piritet. Visszapótlási határidő; 1956. december 31. A Tiszamenti Vegyiműveknél történt engedélynálküli felhasználás ügyében Kiss Árpád elvtárs az igazoló jelentését 1956. junius 3o-ig küldje meg. est, 1956. junius 16. B u d a p MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom