MNL-OL-XIX-A-83-b 3369-3380/1956

3369/1956. A nemzetközi munkaügyi egyezmények megerősítéséről

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos! Határozatok Tára nem közli Készült: 2o példányban. . . J . . .,sz.példány. Kan .iák: a MT. Elnöksége tagjai, MDP. Külügyi osztály, Boldoczki János elvtárs, Molnár Erik elvtárs, Non György elvtárs, Szász Márton elvtárs, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 3369/V.26A956. határozata a nemzetközi munkaügyi egyezmények megerősítéséről. 1./ A Minisztertanács hozzájárul ahhoz, hogy a külügyminiszter az alábbi nemzetközi munkaügyi egyezmények megerősítése céljából a Népköztársaság Elnöki Tanácsához előterjesztést tegyen: a. / Egyezmény /I2.sz./ a mezőgazdasági üzemi balesetek kártala­nitása tárgyában, b. / Egyezmény /l3,sz./ az ólomfehérnek a festőiparban való alkal­mazásáról . c. / Egyezmény /l4.sz./ az ipari üzemekben pihenőnap biztosítása tárgyában. d. / Egyezmény /29.sz./ a kényszermunka vagy kötelező munka tár­gyában. e. / Egyezmény /35-sz./ az ipari és kereskedelmi vállalatok, va­lamint a szabadfoglalkozásúak bér fejében dolgozó munka- vállalói, továbbá az otthoni munkavállalók és a háztartási alkalmazottak kötelező öregségi biztosítása tárgyában. f. / Egyezmény /36.sz./ a mezőgazdasági vállalatok bér fejőben dolgozó munkavállalóinak kötelező öregségi biztosítása tár­gyában. &%/ Egyezmóny/52.sz./ az évi fizetett szabadság tárgyában, h. / Egyezmény /62.sz./ az építőiparban érvényes biztonsági elő­írások tárgyában, i. / Egyezmény / ?7.sz./ a gyermekek és fiatalkorúak ipari munká­ra való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálat tárgyában, j. / Egyezmény /78.sz./ a gyermekek és fiatalkorúak nem ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálat tárgyában. k. / Egyezmény /95.sz. a munkabér védelméről. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom