MNL-OL-XIX-A-83-b 3341-3368/1956

3351/1956. Bauxitbánya Vállalat fejlesztése és működtetése

«teil* porrteksít jelöltek «og at&t** térsécékoft és « Bala­ton étsok-Moti »«rácánál, a »s*ysr Mló^mk jolséso *» lmpjá& pmMg Volon«« hogy»ég környéki*». le épité# alatt állé kavágésftftUéoi 4» Mongol bányák 1957* X, iáiévá sok végén lépnek ttsonbo* A további Mlégiai tórtatáoftfc» v&lmint m tomolá mwim «• lírolenditJ*» éráofcéaon 1956» adroius 2o.-án ogy«c«ái» lőtt létre o Seovlotuniá ás a agyar Képká«táras«ág koxw •ánpftl Utefftt • «agyar vállalót látisfcostór«, urán lolS * bolyok fölkutatására. és kátkBáeáoára. A ssovftááéft osesittt « S»ov,t*tu*ü 5 komAny« sogadift • «tóik* •égő* technikai eogiteéget ns urán lslähelysk felkutatóAsá«* bős #S kioknáaáoáhoe, « vállalót bányáé* ni! és feléoljosó Qssssinok «eglorvosésáht«! Volnsint atóikségeft oomyíségtt ssovlst spednlistát Miié és soálUtin «sokat « fölösére- léseket, bsrendssMekst és anyagok«*, aaeiyehet a »agrar »áj?Söstárso*ág s vállalat oaéftáre non tóé bistositssl* AB sgyewséiw s továbbiakban tttgsitl, bogy « 3» »vletunl' o vüifllAt bontásáéi munkálstultoft a bejwháaá«! mitai­®efc 75 á«rs hooatnleJárotu kitolt saruit* ft geológia! tan» tat-? aunkálatokho* eléirányáéit kültagok 75 á*dt poci* térítés nélkttl bsesátift a »agy or állas roadelkeoáeéSft. As 1956. esárciue hé 2o«-i agy*»»lisjr vágreksltáaa megkíván- js a »!ní ostort on áss határosat át* »oly nők ftidtesáftestén! iovoolotát ftollékoloft* +• Budapest, 1956. ftájao * MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom