MNL-OL-XIX-A-83-b 3306-3340/1956

3306/1956. Miniszertanácsi készletből történő felszabadításokról

-0­Minisztertanács Titkársága Budapest-, Országház M. T. határozat száma :3306/l\K. 28,/1956 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) —.l.gy.L. minisztertanácsi készletből történő felszabaditásokrólo Készült 40 pld Minősítés : )*. V'A, tS-tyf*’ ^---C 'Lf Szi gorua titkos! .<1 .7 úJ.L l Elküldés napja : IV. 28. Kapták Dátum Szám Név Dátum Szán N é 2 3 4 5 6 7 8-13 14-15 l6-2o 21 22 23 24 25 26 27 —— t Szőke György Gerő Ernő u •*< Apró Antal Hidas István Mekis József Erdei Eererac Béréi Andor Bogná? Házi Árpád C A Andrási G yőző Halász József Tauszk Györg yt c‘ Csapó János c‘ Friss István Solt Lajos Dombováriné m -k-tö/r MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom