MNL-OL-XIX-A-83-b 3276-3305/1956

3276/1956. A Német Gabonakészletező Hivatallal folytatandó tárgyalásokról

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos ! Készült: 35 példányban. .... .... sz,példány. Kap ,j ák: Elnökség tagjai, Antos István elvtárs, Béréi Andor elvtárs 6 példány, Bognár József elvtárs 2 példány, Olt Károly elvtárs 2 példány, Házi Árpád elvtárs 5 példány, Halász József elvtárs., Tauszk György elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 5276/lY.21./1956.számú határozata a Német Gabonakészletező Hivatallal folytatandótárnyalásokról. A Minisztertanács tudomásul veszi a külkereskedelmi miniszter tájékoztatását arról,hogy a Német Gabonakészletező Hivatal 25.000 to.búzát és 5.000 to.lisztet ajánlott fel külkereskedelmi szerveinknek kölcsön formájában azzal,hogy azt 1956.évi október­december hónapokban kell visszaadni. A Minisztertanács utasitja a külkereskedelmi minisztert, hogy a kölcsön feltételeit a Német Gabonakészletező Hivatal képviselői­vel tárgyalja meg, ennek során biztosítsa annak kiköt és ét,hogy a kölcsönkapott és visszaadandó búza,illetve liszt azonos osztály­zatú és azonos minőségű legyen. Budape st , 1956,április 21. Hegedűs András s.k. a Minisztertanács elnöke. iO MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom