MNL-OL-XIX-A-83-b 3276-3305/1956

3276/1956. A Német Gabonakészletező Hivatallal folytatandó tárgyalásokról

Or' Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3 3. 1 9i> é> Készült : pld--------­M. T. ülésének napja : Minősítés : .< (A határozat kelte) v- 3i-. z^.^^^szigoruan titkos! Tárgy: n. Német Gabonákészletező Hivatallal folytatandó tárgyalások­ról. • // // ft/MÍfow Elküldés napja : w 23 - • Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 2 Szőke Gyö rgy VJU 3 o 1/eXt 3 Gerő Ernő * * 4 Apró Antal (M 5 Hidas István >***+*­6 Mekis József ^ 7 Erdei Ferenc —* 8 Antoslstván 9-14 Béréi Andor , 15-16 BognárJózsef 17-18 19-23 ült Káról Házi Árpád t T'Xy 24 Halász József irt. 1 25 Tauszk György A A ' \ 26 Dombóváriné u \ I \ / \ ' V~ Ny U % ) • f X |X—^—J( Minösé9íj * '/%£ 'l/% 3 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom