MNL-OL-XIX-A-83-b 3201-3240/1956

3201/1956. A tudományos káderek képzése tervezési módszereinek kidolgozása és 1956. évi aspirantura keretszámai

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szig titkos ! Készült: ld ányban * !ç * ~s z, példány. Hsthozatok Tára nem közli. Kapják: a határozatot és a mellék­letet : a MT. Elnöksége tagjai, Antos István elvtárs, Andice Erzsébet elvtársnő, Béréi Andor elvtárs, 6 pld, Rúsznyák István elvtárs, a határozatot: a MT. tagjai, Tömpe István elvtárs, Péter György elvtárs, Trautmann Rezső elvtárs, Váhl Miklós elvtárs, Vas Zoltán elvtárs, Páris László elvtárs, Friss István elvtárs, Pécsi János elvtárs, Bese Vilmos elvtárs, Dégen Imre elvtárs, Halász József elvtárs, Tauszk György elvtárs, Rigler György elvtárs, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 52о1/1Ц.15«А95б. számú határozata a tudományos káderek képzése^tervezési módszereinek kidolgozásáról és az 1956. évi aspirantura keretszámairól. A Minisztertanács a tudományos káderek tervszerű képzésének biztosítá­sa érdekében az alábbiakat kendeli: 1,/r.Az ОТ elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az érdekelt mi­niszterek bevonásával dolgozza ki az évenként felvételre kerülő aspiránsok keretszámai megállapításának módszereit és ezek alapján >mi.i§en év szeptember 1-ig tegyen javaslatot a Minisztertanácsnak a következő esztendőben felvételre kerülő aspiránsok keretszámára MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom