MNL-OL-XIX-A-83-b 3141-3170/1956

3141/1956. ÁRHI készletből történő felszabadítás

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA SZIGORÚAN TITKOS! Készült 40 példányban. Kapják; az Elnökség tagjai, Béréi Andor elvtárs, Házi Árpád elvtárs, riáy László «Ívtárs, Non György *j* elvtárs, Andrási Győző elvtárs, Halász József elvtárs, Tauszk György elvtárs, Gsapó János elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 3141/11.2o./1956, számú határozata ÄFJ1I készletből történő leiszabad it ás okr<51. A Minisztertanács ARHI készletekből az alábbi felszabaditásókat engedélyezi: 1./ A Vegyipari- és Energiaügyi Minisztérium kérésére a Kőbányai Gyógyszergyár részére 0.5 kg. palládiumot, végiegesen. 2, / A Kohó- és Gépipari Minisztérium kérésére a Kohó- és Gépipari Anyagelláté Vállalat részére 3.093 db. gördülőcsapágyat. Visszapótlási határidő: 2.083 db. gördülő csapágyra 1956. .jun,30. 110 db. C 15-18-as " 1956. dec.31. 3. / A Vegyipari- é3 Energiaügyi Minisztérium kérésére a Ruggyanta­ár ugyár részére 35.4 tonna Buna S 3 mügumit. Visszapótlási határidő: 1956. március 31. 4./ A Vegyipari- és Energiaügyi Minisztérium kérésére a Ruggyanta- árugyár részére 50 tonna lángkormot. Visszapótlási határidő: 1956. április 30« MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom