MNL-OL-XIX-A-83-b 3106-3140/1956

3106/1956. A felsőoktatási intézmények szervezetének és működésének szabályozásáról hozott 1012/1956. Mt. sz. határozat kiegészítése

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA bG539 A Határozatod Tára ne>m közli í Készült 5o pe Hányban.­A , . o . ?•> n számi példány.: c Kapj ák; az l_n.ökség tagjai; And.es Erzsébet elvtársnő, ijatos István elvtárs Herei Andor elvtárs, 6 pl. Darvas József elvtárs, 3 pl^ írdey-Gruz Tibor elvtárs, 3 pl Házi Árpád elvtárs, 5 pl« Matolcsi János elvtárs, 3 pl. Olt Károly elvtárs, 2 pl. Szalai József elvtárs, Hegyi Gyula elvtárs, Halász József elvtárs, Gábor Mátyás elvtárs, Rigler György elvtárs, Szász Márton elvtárs, Tauszk György elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 31o6/II,.81./1956. sz. határozata a felsőoktatási intézmények szervezetének és műkődésének szabályozásáról hozott Iol2/1956./lI.8./ Mt.tu számú hatá­rozat klegészitéséről. A felsőoktatási intézmények szervezetének és működési rendjé­nek a tipusszabályzat alapján történő módosítása során az igazgatási szervekben létszám és költségmegtakarítást kell elérni. A megtakarításokat /költségvetési zárolásokat/ a fel­sőoktatási intézmény felett felügyeletet gyakorló miniszter a pénzügyminiszternek 1956. július 31-ig jelentse.» Budapest, 1956. január 23. Gerő Ernő s,k? Minisztertanács első elnökhelyettese« MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom