MNL-OL-XIX-A-83-b 3071-3105/1956

3071/1956. Egyes beruházási programok jóváhagyásáról

i j M i n iszterta nács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) I-afgy,: f: gyes beruházási programok j óváhagyásáról. Készült : 45 pld Minősítés : 7^’fei/ve * $,1ty 33--------r -o>—^1------- 49 "i-l9bt. >"!■ !b f ' ' 3éf Zj._____ . V ' •c 6 / Szigorúan titkos / & ^ íj , 7? iüH&ia Elküldés napja : £ A Kapták Dátum Szám Név / Dátum Szám Név 2 Szőke György 5 Geró Ernő 4 Apró Antal ^ 5 Hidas István b Mekis József *" ■ 7 Erdei Ferenc & Antos Istvám Szabó Gergely lo-15 Béréi Andor---'<■­16-17 Ol t Károly X 18-22 Házi ArpácUp,^^^' 23­Szalai József ( i\ ­24 Trautmann Rezső ÍJ r\ \f\r \ 25 Halász József J0 f \6 X-sJ 26 Papp István /a. f 27 Tauszk György , J / / / 28-29 Nagy józsefné K ^ / 3®«31 Háy László 32 Friss István 3 3 • Solt Lajosa 34 Dombováriné r (/CLr Ja'—-A"' i í 'w J<a ru . yj ^6sdi-J. «jsi MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom