MNL-OL-XIX-A-83-b 4606-4655/1955

4622/1955. Az Országos Atomenergia Bizottság tagjainak kinevezéséről

AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA 784 7 A Határozatuk Tára necközli. Készült 28 példányban. számú példány. Kapják: az Elnökség tagjai, Kiss Árpád elvtars,^ Jánossv Lajos elvtárs, Szabó Gergely elvtárs, Papp István elvtárs. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4622AII.15/1955. sz. határozata az Országos Atomenergia Bizottság tagjainak kinevezésé­ről. A Minisztertanács az Országos Atomenergia Bizottság elnöki tiszt­iének ellátásával Hidas István elvtársat, a Minisztertanács elnök- helyettesét megbizza, A Minisztertanács Kiss Árpád elvtársat, vegyipari- és energiaügyi minisztert, Jánossy Lajos elvtársat, akadémikust, a Központi Fi zikai Kutató Intézet igaz­gató helyettesét a Bizottság alelnökeivé, Bognár Rezső elvtársat, MTA főtitkárát, /a Kémiai Szakbizottság elnöke/ * ­Bozóky László elvtársat, a KFKI osztályvezetőjét /Egészségvédelmi és műszaki biztonsági szakbizottság elnöke/ Kolozs Richárd elvtársat, kohó- és gépipari mi­niszterhelyettest /Reaktor- technikai Derandezések szak- bizottságának elnöke/ Kovács István elvtársat, a KFKI igazgatóját, CD MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom