MNL-OL-XIX-A-83-b 4486-4525/1955

4525/1955. A Bauxitbánya Vállalat 1956. évi beruházási keretéről

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan títkfe Különlegesen kezelendő! )MAAj Készült 14 példányban» 4 .............. számú példányr Kap ják: Elnökség tagjai, Házi Árpád elvtárs 1 pl, Kiss Árpád elvtárs 1 pl. Szabó Gergely elvtárs 1 pl. Béréi Andor elvtárs 1 pl, Olt Károly elvtárs 1 pl. Szijártó Lajos elvtárs 1 pl Papp István elvtárs 1 pl. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 4525/XI.11./1955.SZ. határozata* a Bauxitbánya Vállalat 1936.évi beruházási keretéről. 1. / A Minisztertanács a Bauxitbánya Vállalat 1956» évben megvalósí­tandó beruházásainak céljára 2^0 millió forint beruházási keretet állapit meg, melyet a Minisztertanács tartaléka terhére egysége­sen kell kezelni. Egyidejűleg engedélyezi a beruházás teljes tervdokumentáció nélküli megkezdését. 2. / A beruházást a Minisztertanács kiemelt beruházásnak minősiti és utasítja az Országos Tervhivatal elnökét és az érdekelt minisz­tériumokat arra, hogy a beruházás számára minden téren soron­kívüliséget biztosítsanak. Felelős: Országos Tervhivatal elnöke. 5./ A vegyipari és energiaügyi miniszter a Bauxitbánya Vállalat beru­házási programmját 1956. év december hó 51» napjáig terjessze a Minisztertanács elé. Felelős: vegyipari és energiaügyi miniszter. 4./ Az Országos Tervhivatal elnöke a beruházásokhoz szükséges kivi­telezési kapacitást a vegyipari és energiaügyi miniszter részére biztosítsa. Felelős: Országos Tervhivatal elnöke MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom