MNL-OL-XIX-A-83-b 4486-4525/1955

4486/1955. A Minisztertanács felügyelete alá tartozó vállalatok 1955. évi tervének módosításáról

7a 7 o J Szijgoruagg titkos ■ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Készült • • • • 35 példányban, számú példány. Kapják; M.T. Elnökség tagjai, MDP. Terv- Pénzügyi Osztály, Serei Andor elvtárs 5 pld. Olt Károly elvtárs 2 pld. Szalai József elvtárs, Halász József elvtárs, PeÍvégi Lajos elvtárs. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4486/X.2G./3.955.SZ« a Minisztertanács felügyelete, alá tartozó vállalatok 1955« évi tervének módosításiról. Neia termelő vállalatok teljesítményi terve. Megnevezés Ifennyi ssfgT-' egység I II III I? 1955« év. Teljesitmányi érték looo Pt. 9446 13289 144o9 13948 51o92 Nem termelő vállalatok munkaügyi terve. Megnevezés " Mennyiségi' egység I II III IV 1955« év. Állományi létszám Összes béralap fő looo Ft, 1152 482o 1479 6172 1497 6225 1363 5551 1372 22768 Ebből áll.kiv. bér ít 13o 217 197 142 686 Nem termelő váll alatok önkölt ségi terve. Megnevezés Mennyiségi egység 1955« évi terv. TeljesitménjüL ért. Teljesítményre eső f.adóval költség looo % Ft. 51o92 92.9 Budapest, 1955« október 26. I ■yr“ \ Ol Hegedűs András s.k. a minisztertanács elnöke * / MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom