MNL-OL-XIX-A-83-b 4391-4420/1955

4391/1955. A Belügyminisztérium tanácsi rendészet cím költségvetési létszámának módosításáról

­67 854 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA r JX.2 £ Mss- / Szigorúan titkos i A Határozatok Tára nem közli. Készült 40 példányban. ....r. számú példány. Kapják: Elnökség tagjai, Piros László elvtárs, Antos István elvtárs, Matolcsi János elvtárs, Béréi,Andor elvtárs 6 pld. Házi Árpád elvtárs 2 pldr Olt Károly elvtárs 2 pld. Szalai József elvtárs, Halász József elvtárs, Szász Márton elvtárs, Varga András elvtárs 3 pld. Tauszk György elvtárs, Bttig László elvtárs. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4391/IX.7./1955. számú natározata ~ a Belügyminisztérium tanácsi rendészet cim költségvetési létszámának módosításáról. o A Minisztertanács a Belügyminisztérium tanácsi rendészet cim költségvetési létszámát 1935» szeptember 1-i hatállyal 182 fővel csökkenti, ezzel a cim 1955* évi zárólétszáma 191 főre módosul. A Minisztertanács felhívna a pénzügyminisztert, gondoskodjék a csökkentésnek megfelelő béralap törléséről. Budapest, 1955» szeptember 1. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom