MNL-OL-XIX-A-83-b 4361-4390/1955

4370/1955. Bauxitbánya Vállalat tervdokumentáció nélküli építkezése

k Szigorúan titkost A Határozatok Tára nem közli! Készült 38 példámybam. ...... számú példány. Ka pja: G-erő Ernő elvtárs, Apró Antal elvtárs, Hidas István elvtárs, Mekis József elvtárs, Szalai Béla elvtárs, „ Béréi Andor elvtárs, 6 pld Kiss írpád elvtárs, Olt Károly elvtárs, 2 pld Házi Árpád elvtárs, 2 pld Szalai József elvtárs, Trautmann Rezső elvtárs, Halász József elvtárs, Papp István elvtár3, Tauszk György elvtárs, Ettig László elvtárs. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG- MINISZTERTANÁCSÁNAK 437o/VIII.26./1955. számú határozata a Bauxitbánya Vállalat tervdokumentáció nélküli építkezéséről. A Minisztertanács engedélyezi a Vegyipari- és Energiaügyi Minisz­terim részére a Bauxitbánya Vállalat, 1955. évben elvégzendő, 10 millió Pt-as beruházásának tervdokumentáció nélküli építkezé­sét. Budapest, 1955. augusztus 23. Heg«uus András s.k. a Minisztertanács elnöke. HVIa/)i MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom