MNL-OL-XIX-A-83-b 4326-4360/1955

4326/1955. A bányász és egyéb dolgozók építési kölcsönakciójának rendezéséről

cc{l£jb Minisztertanács Titkársága Budapest’, Országház M. T. határozat száma : 3 Készült: 35 pld M. T. ülésének napja : Minősítés: Jrc ,(• , 20, 2Íf 2^I4Í,I 2í, (A határozat kelte) 3b-3 f Q) * A Szigorúan titkos Tárgy: i ; "t w/jtibi B. bányász és egyéb dolgozók, épité­Elküldés napja : si kölcsönakciójának rendezéséről. l/ili 7 Kapták Dátum Szán Név toil, ^ ~~11 " 10 9­12­14­17­2o­2 3 4 5 6 7 8 11 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Szőke György Gerő Ernő ** Apró Antál Hidas István Mekis József ut, Szalai Béla Antos István Béréi An^lor Gzottner Sándor Olt Károly Szabó János Szijártó Lajos Gzakó ’Kálmán Házi Árpád2° h Péter György Halász JózsefvM^pó*-t'app István Tauszk György ^ Ettig László Solt Lajos az-o-1á/. e Friss István Jánosiné­"i ^ < pcjajüto«-' C/’ rOÁ/iMs?«' /í~t J jzH’­Dátum Szám Név MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom