MNL-OL-XIX-A-83-b 4286-4325/1955

4286/1955. Lengyelország felszabadulásának 10. évfordulója ünnepségeire való magyar kormánydelegáció kiküldéséről

f 3 > i r ^ X ü l i MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos I A Határozatok Tára nem köz­li. Készült; 2d'példányban, sz.példány. 4 Kan iák; Gero £rnő elvtárs Apró Antal elvtárs Kidps István elvtárs Mekis József elvtárs Szálai Béla elvtárs Keleti Ferenc elvtárs Bata István elvtárs BóldoczlgL János elvtárs Halász József elvtárs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSINAK 4286/VÍÍ.Í2./1955 számú határozata Lengve lország felszabadulásának lo. évforduló .ja ünnepségéire való ... . . m/ryar kornarydelegáció kiküldéséről­A Minisztertanács Lengyelország felszabadulásának lo. évfordulója ünnepségeire magyar kormánydelegáció kiküldését határozza el. A kormánydelegáció vezetője: Apró Antal elvtárs, a Minisztertanács elnökhelyettese, a MDP Politikai Bi­zottság tagja. / Tagjai: Szántó Zoltán elvtársj varsói magyar nagykövet, az MDP K.V. tagja, Janza Károly elvtárs, a honvédelmi mi­niszter helyettese. Budapest, 1955. julius hó /: Hegedűs András ;/ * a Minisztertanács elnöke. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom