MNL-OL-XIX-A-83-b 4261-4285/1955

4261/1955. A magyar-nyugatnémet árucsereforgalmi és fizetési tárgyalásokról

K, Hj ,v \J MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA SZIGORÚAN TITKOS ! — Készült . • példányban* . . . sza példány. A Határozatok Tára nem közli. Kap,ják; Gerő Ernő elvtárs, Apró Antal elvtárs, Hidas István elvtárs, Mekis József elvtárs, Szalai Béla elvtárs, Háy László elvtárs, Boldoczki János elvtárs, Olt Károly elvtárs, Czakó Kálmán elvtárs, Antos István elvtárs, Házi Árpád elvtárs, Halász József elvtárs, Tauszk György elvtárs, Papp István elvtárs. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4261/VTI.5./ 3Z a » > f • í » határozata a magyar-nyugatnémet árucsereforgalmi és fizetési tárgya­lás olcr ól. 1. / A Minisztertanács tudomásul veszi, hogy a külkereskedelmi mi­niszter megkísérli az 1954-55*évi magyar-nyugatnémet árucsc- rcforgalmi megállapodás további félévre változatlan formában való neghooszabbitását. Amennyiben a megho3ozabbitást nyugatnémet részről ellenzik, a Minisztertanács meghatalmazza Nyerges János főosztályvezető- helyettest az 1955.évi magyar-nyugatnémet árucserefogalmi és fizetési tárgyalás vezetésére és a létrejövő megállapodás aláírására. Felelőst külkereskedelmi miniszter. 2. / A delegáció törekedjék oldalanként 28-30 M ^ értékű volumen létrehozására és a jelenlegi overdraft rendszer fenntartásá­ra, illetve megfelelő magas overdraft biztosítására. Törekedni kell ipari exportunk fokozására. Felelős: külkereskedelmi miniszter. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom