MNL-OL-XIX-A-83-b 4261-4285/1955

4261/1955. A magyar-nyugatnémet árucsereforgalmi és fizetési tárgyalásokról

00 ÜIJ Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma H16 I M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) T á r 9 y : a magyar- nyug at né met árucse reforgalmi és fizetési tárgyaié sokról. Készült: 25 példányt)an £ ST pld Minősítés: Szigorúan titkos .— L/ J ff ^ Jtf, 2» Elküldés napja : W- é­Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név y'W 2 5 4 5 6 7 8-9 lo 11-12 13 14 15-16 17 ‘18 19 20 21. 22 SzoKe György , Gero' Ernő Vt . Apró Antal yz _ , f Hidas István y-f Metis József ' Szalai Béla Háy László Boldóczky János Olt Károly Gzakó Kálmán Antos István Házi Árpád Ab A O-iwhJO - \Mr-t Halász József Tauszk Syörgy/vugA^- P app I stv 'n oJju+-3 Friss István 0 s , Solt 1: ^OS A>lr>^a. Jáno sine ( í) Kft! T~ 2> 5 ~ ‘ irt Aix-xyv/ mtm m MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom