MNL-OL-XIX-A-83-b 4186-4230/1955

4186/1955. A Magasnyomású (Hidasi) Brikettgyár tervfeladat nélküli építkezéséről

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Határozatok Tára nem közli! Készült: 39 példányban. Kapja: Ger 5 Ernő elvtárs, Apró Antal elvtárs; Hidas István elvtárs* Mekis József elvtárs* Szalai Béla elvtárs, Bangó László elvtárs* Béréi Andor elvtárs, Jb pl/ Czottner Sándor elvtárs /2pl/ Olt Károly elvtárs, Szijárió Lajos elvtárs,/2 pl/ Házi Árpád^elvtárs, /2 pl/ Czakó Kálmán elvtárs, Szabó Gergely elvtárs, Papp István elvtárs* Ettig László elvtárs, Gyuranaz Yincze elvtárs* Trautmann György elvtárs} Minisztertanács elnökhelyettese. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának W<?/Yiac/1955.-,sz, határozata a Magasnyomású /Hidasi/ Brikettgyár tervfeladat nélküli építkezéséről, Budapest, 1955«, május 30 A Minisztertanács engedélyezi a Szénbányászati Minisztérium részére, hogy a Magasnyomású Brikettgyár kivitelezési munkáit 1955« évi au­gusztus ho 15#-ig jóváhagyott tervfeladat nélkül, a rendelkezésre álló részlet műszaki tervek alapján folytassa* A kivitelezési munkák 15 millió forintos értékhatárig folytathatók. Az 541*2o7/5/l954 sz* M.T, határozat mellékletének ll/a pontja hatá­lyát veszti* MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom