MNL-OL-XIX-A-83-b 4115-4150/1955

4115/1955. Az állami és szövetkezeti kiskereskedelem bolt- és üzemanyag-egységeinek átsorolása

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA 48350 Szigorúan titkos l A Határozatok Tóra nem közli J w Készült 4o'példányban. ....... ss.példány. Kapja: Gerő Erna elvtárs Hegedűs András elvtárs Apró Antal elvtárs Hidas István elvtárs Mekis József elvtárs Antos István elvtárs Béréi Andor elvtárs Bognár József elvtárs Olt Károly elvtárs Házi Árpád elvtárs Czakó Kálmán elvtárs Szakó Gergely elvtárs Szász Márton elvtárs Tury Margit elvtársnő Tauszk György elvtárs Ettig László elvtárs Boross Béla elvtárs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK ÁÜ5/ÍV.2./I955 számú határozata az állami és szövetkezeti kiskereskedelem boltw és üzemegységeinek át sorolásáról. 1. / A Minisztertanács felhatalmazza a belkereskedelmi minisztert és a SZÖVOSZ Igazgatóságának elnökét, hogy a kiskereskedelmi boltok /áru­házi osztályok/ és közétkeztetési üzemi egységek kategóriába sorolá­sának alapját képező forgalmi értékhatárokat a szakszérvezet elnök­ségével egyetértésben 1955. évben újólag megállapítsa. 4 * 2. / a./ A besorolási értékhatárokat a Belkereskedelmi Minisztérium terü­letén úgy kell megállapítani, hogy az újólag történő besorolások so­rán a boltok 12 %-ánál több magasabb kategóriába ne kerüljön. 4 b*/ A SZÖVQSZ területén az uj értékhatárok alapján magasabb kategó­riába kerülő boltok százalékos arányát - a SZÖVOSZ által készített próbaelszámolások figyelembevételével - a SZÖVOSZ igazgatóságának elnöke a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökével a Belkereskedel­mi Miniszterrel és a Minisztertanács Titkársága Vezetőjével egyet­értésben állapítja meg. / MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom