MNL-OL-XIX-A-83-b 4046-4085/1955

4046/1955. Felhatalmazás az állami gazdaságokban egyes állásoknak képesítéshez kötésére

42761 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA A Határozatok Tára non közlii Készült 29 példányban, r o A ,«* szánu példány. Kapja; Gero Ernő elvtárs, Hegedűs András elvtárs, Apró Antal elvtárs, Hidas István elvtárs, Matölesj János elvtárs, MDP Központ Mezőgazdasági oszte Serei Andor elvtárs, Pogácsás György elvtárs, 2 pl3 özaké __Káinán e 1 v t á r s, Házi árpád elvtárs, 2 pia Szabó Gergely elvtárs, Gábor Mátyás elvtárs Ettig László elvtárs, A MAGJAI NÉPEÖZöl-IlSAíAKr MI HISZTÉRIA!-ŐSALAK 4 04-6/11,3 . /1955 szánu. Hatarozeta» FelHatalen.zás az allem gazdaságokban egyes állásoknak képesitésHoz ~kötésére« A Minisztertanács felhatalnazza az állani gazdaságok niniszterét, Hogy az állani gazdasági vezetés negszilárditásának és egyes állá­sok betöltésének képesitésHoz való kötésének kérdését niniszteri utasítással szabályozza* Budapest, 1955« február 5­Hegedűs Andrá„s s.k. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom