MNL-OL-XIX-A-83-b 4016-4045/1955

4016/1955. A Magyar Rádióhivatal dolgozóinak bérrendezéséről

40604 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA '±L k Határozati • Tára nőm közli? Ke szült; 4o,példányban. ». .. ."t.. sz. példány. > Kap, jak: Térő Úrnő elvtárs Hegedűs András elvtárs Hidas István elvtárs Apró Antal elvtárs MDP Terv osztály. Keleti Ferenc elvtárs Serei Andor elvtárs 6 pl; Olt Károly elvtárs 2 pl. Benke Valéria elvtársnő Szántó Zoltán elvtárs Czakó_Kálmán elvtárs Házi árpád elvtárs 2 pl. Vas Zoltán elvt .rs Tauszk György elvtárs Sttig László elvtárs Boros Béla elvtárs A MAGYAR FEHKCX iTARSASAG minisztertanácsiak 40- b'/ío 14',/1955 számú • oüoeoeoe határ ozata a Magyar Rádióhivatal dől gozó inak bérrendezéséről. Á Minisztertanács a Magyar Rádió-hivatal részére a mellékelt munka­köri jegyzéket ós bértételeket 1955 . január 1-i hatállyal jóváhagyja. A bérrendezés a hatálybalépéstől havi 51.ooo forint költségkihatással / járhat. Magyar Országos Levéltár Hegedűs András a Minisztertanács első elnök- helyettese. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom