MNL-OL-XIX-A-83-b 3126-3130/1955

3126/1955. A lakosság IV. negyedévi élelmiszer ellátása

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA \ 'A h v \V 0 0$$^ )/^o n (•' |] ] A t íjl'O - \ Szigorúan titkosl Határosatok Tára nem köz-- ' li. Készült: 5o példányban. ..sz.példány. pld. 3 pld. 3 pld. Pld. pld. a mérnöksége tagjai Antos István elvtárs Béréi Andor elvtárs 6 Altomáré Iván elvtárs Bognár József elvtárs Háy László elvtárs 2 Szobek András elvtárs Házi Árpád elvtárs 2 pld. Légen Imre elvtárs Halász József elvtárs Tauszk György elvtárs Szabó Gergely elvtárs Körmendy László elvtárs László József elvtárs Farkas Károly elvtárs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 3126/11.10./1955. számú határozata a.lakosság-IV^negyedóvi_élelmiszerellátásáról, A Minisztertanács a lakosság IV.n.é. élelmiszerellátásának megja­vítása coljából az alábbi határozatot hozza: 1. / Az élelmiszeripari miniszter 4o vagon margarint bocsásson a bel­kereskedelem rendelkezésére az 1955« szeptembertől 1955« óv vé­géig terven felül termelt mennyiségből. Felelős: Altomáré Iván elvtárs t 2. / Az élelmiszeripari miniszter, az exportterven felül a külkeres­kedelem rendelkezésére bocsátott 4o vagonon felüli vajtermelést adja át a belkereskedelemnek. Felelős: Altomáré Iván elvtárs • < t / / 3. / A Minisztertanács, a 4479/X.20./1955. sz.minisztertanácsi hatá­rozatnak a cserekenyérforgalom növelését elrendelő 2./pontját az alábbialckal egészíti ki: A.forgalom növelése érdekében a. / a cserekenyeret a helyileg szokásos kényárformákra és nagy- , ságnak megfelelően kell készíteni; b. / gazdaságilag érdekeltté kell tenni a cserekonyeret forgalcm­bahozó kereskedelmi szerveket is; MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom