MNL-OL-XIX-A-83-b 3125/1955 (folyt.)

3125/1955. A népgazdaság 1956. évi terve - A Népgazdaság 1956. évi tervjavaslata. 4. Begyűjtés

2 M gn -v Zl.ís " M.V '. T955Va várhat teljesít vi 1956. , ovi t ■orv.i -rvas lat Index 6 összc- és son I. II. n j . III. a y 3 d ; IV. t 0 V Napraforgó. állami kőfal ző sz rzódés: s vámle ;r sm. áll.szakad Ossz .s n: to. ii !! 11 II 11 134o 147280 45o 15 o4 o 2797o 880 144200 2o62o 383oo 5oo 6 5o loo 15o 83o 72100 loolo 1875o 72100 loolo 13750 7o. 4 97.9 ■ 16o.6 161,2 192o8o 2o4ooo 115o 25o lol74o I00860 Ny rsrizs, állami to. 1672o 5l52o lloo 25o 3ooo 42170 308.1 vámos r, II 732o 1382o­— 3ooo lo82o 133.7 sz ■' r z5 de sas II 2136o 4l46o­­9ooo 3246o 138.8 Ossz 3 n: f! 46000 I06800 lloo 25o 2oooo 8545o 232.2 Ba b. v # » k0 t. ;1 ZO to. lo55o 84 5 0 84 5 0 80,1 sz: badf Ív, ii 2962o. 1635o 2ooo looo 455o 8800 55.2 ássa-an: to. 4ol7o 248oo 2ooo looo 13ooo 83oo 61.7 Borsó állami to. 4l6o 33oo — — 33oo — 79.3 kö t 1 ző 11 860 79o­— 79o — 91.9 s z . rz ó d á s s' H 65oo 8I00 — — 8I00 — 124.6 áll.szaoadf. ti 51o 5io­— 36o 15o loo Ossz ■ o n : to. 12o3o 127oo — — 12550 15o lo5. 6 L.;ncso köt:lazó to. looc 96o — — 960 __ 96 s z r ző d é s o s II lo ■ — — — — — áll,szabod ti l4o loo­— 5o 5o 71.4 Összes a: to. 115o 1060 — — lolo 5o 92,2 Luc jrloaning ö'ssz. lo4o 28oo — 35 0 l95o 269.2 Vörösh romag 11 1230 25oo 5o — 97a 148o 2o3.3 Biborh :r mag 11 212o % 2900­­239o lo 136.8 3zo sző s bükköny" 255o 46 lo loo­• 4-o 4 0 • ■ 47o 181.8 Tava szbükköny " 3l3o 45oo loo — 345o 95o 143.8 R .pc .mag 11 3290 4o 3o­— 333o !5o 122.5 Ricinusmag 11 94o 19oo­­23o 16 7 0 . 2 0.2; 1 Olaj 1 n tr 2o5o 2o8o­­171o 37o lcl.5 \ MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom