MNL-OL-XIX-A-83-b 3125/1955 (folyt.)

3125/1955. A népgazdaság 1956. évi terve - Országos Erdészeti Főigazgatóság 1956. évi terve

\ * . Oldals zám TARTALOMJEGYZÉK. VÁLLALATI JEGYZÉK i 1 TERMELÉS. A fakitermelés összefoglaló terve _ ^ 2 Az állami erdőgazdaságok cikkenkénti értékeSitése 2- Erdőmiívelési és fásitási terv 3 A vetésterületre vonatkozó irányszámok ^ ^ 3 A főbb növények átlagtermésére vonatkozó irányszámok 3 A növénytermelés értékesitési terve 4 Az évvégi állatállományra vonatkozó irányszámok 4 A minisztériumi ipar termelése összesen 4 A minisztériumi ipar cikkenkénti termelése 5 Épitőipari termelés * 6 Az épitőipari vállalati termelés megoszlása épittető hatóságonként 6 A közlekedés sz.Sllitási feladatai 7 A készletező vállalat áruforgalmi terve 7 Szállítás a bel- és külkereskedelemnek 7 Szociális- kulturális ellátás 7 ANYÁGÉ-MÜSZAKI ELLÁTÁS. Anyag- és áruellátás 8 Ellátás épület-gépészeti cikkekben, gépekben és műszerekben lo Villamos energiaellátás 12 Gép- és műszer impőrtkeret ■ 13 Behozatali vegyeskeret 13 Hulladékbeszolgáltat ási terv 13 Anyagért ékes it és i tervek 14 MUNKAÜGY. 48 ÖNKÖLTSÉG. Termelési költségvetés 49 A ^minisztériumi ipar összehasonlitható terme­lésének önköltség csökkentése 49 BERUHÁZÁS. A boruházások anyagi- műszaki összetétele és rendeltetés szerinti megoszlása 5o A tanácsi beruházások megoszlása 51 A beruházások révén megvalósítandó mezőgazdasági fejlesztések 51 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom