MNL-OL-XIX-A-83-b 3098-3118/1955

3098/1955. A földnyilvántartási szervezet megerősítése és hiányosságainak megszüntetése

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA O^Sj/O SZIGORÚAK TITKOS! Készült 45 példányban. 4 sz. példány. A Határozatok Tára nem közli. Kapják: Gerő Ernő elvtárs, Apró Antal elvtárs, Hidas István elvtárs, Mekis József elvtárs, Szalai Béla elvtárs, Antos István elvtárs, Matolcsi János elvtárs, Béréi Andor elvtárs, 6 pld Olt Károly elvtárs, 2 pld Szobek András elvtárs,2 pld Erdei Ferenc elvtárs, Szalai József elvtárs. Házi Árpád elv társ, 2 pld. Béres Sándor elvtárs, Váhl Miklós elvtárs, Halász József elvtárs, Gábor Mátyás elvtárs, Varga András elvtárs» Szász Márton elvtárs, Tauszk György elvtárs, Ettig László olvtárs. ti Íj ",- ‘J ír i ü Ű A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 3o98/VIII.26.71955. számú határozata a földnyilvántartási szervezet megerősítéséről és a földnyilván- "tarlás hiányosságainak'megs'züntetéserol'/ 1./ A földnyilvántartási szervezet létszámát - a költségvetési zárólétszám és béralap módosítása nélkül - 657 fővel fel kell emelni. A szükséges létszámot a földművelésügyi, begyűjtési és pénzügyminisztériumok költségvetési szerveinek 212, 212, illetve 213 fővel való csökkentésével kell biztosítani, A tanácsok vb hivatali apparátusát érintő létszámátcsoportositásokba a megyei tanácsok vb elnökeit be kell vonni. Határidők: a./ földművelésügyi miniszter és pénzügyminiszter részére 1955- ölet éber 1, b./ begyűjtési miniszter részére 1955. december 1* z MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom