MNL-OL-XIX-A-83-b 3081-3091/1955

3081/1955. A kenyérellátás biztosításáról

/ Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 0 o8l/v I±/15 ./9:?5_.__ M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Készült: 86 példányban ___pld T ó fgy: a kenyérellátás ■biztosításá­ról. Minősítés: j r' ' y jt, H>, 3' v Szigorúan titkos ­__________________ /ft / ulXM i Elküldés napja: VII.14. Kapták Dátum Szóm Név i I Dá^ufti Szám 2 Szóke György , 49 , ? Geró Ernő V’-®’ • 5o 1 4 ■ Apró Antal ^ . - , Hidas István VlUwxj Mekis Józsefi S'H'« 51-5 ( 52 i 6 55 7 Szálai Béla 54 8 Piros László 55 9 MDP.KV.Mez ogazd.oszt. í 56 lo-12 Béréi Andor ■ 57 15-15 Olt Károly 58 16-18 Erdei Ferenc 59 19-2o Pogácsás György 6o 21-521 bognár József Altomáre Iván 61 25 62 24-25 Szobek András 65 26 Bebrits Lajos 64 27 Czakó Kálmán / ' t 65 28-29 Házi Árpád 66 5o Péter György v67 51 MDP.Megyei Titk. Pécs 68 52 Kecskemét 69 55-"- Békéscsaba 7o 54 Miskolc 71 55 Hódmezőv.hel r 72 56 Széke sfehérv ír. 75 57 Győr 74 58 Debrecen 75 59 Eger 76 4o-Tatabánya 77 41 42 45 44 45 46 47 48-Salgótarján- Budapest,- Kaposvár -M- Nyíregyháza -:t- Szolnok Szekszárd Szombathely Zalaegerszeg fűik i Név Hegyei PS.titk.Veszprém Megyei Tanács Pécs 11 Kecskemét " Békéscsaba " Miskolc " Hódmezővásárh. " Székesfehérvár " Győr " Debrecen " Eger " Tatabánya " Salgótarján " Budapest " Kaposvár " Nyíregyháza " Szolnok " Székszárd " Szombathely 11 Zalaegerszeg 11 ^ Veszprém. Halász József i/j/Z-eJ Tauszk György vZ Gábor Mátyás Ettig László va Pásztor István <s< a Varga András “■ Friss István Solt Lajos l„ táC-c J áno siné 25 X . . i Minőségi ny. 55» . / ik- /I - 2 3-A­MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom