MNL-OL-XIX-A-83-b 3056-3071/1955

3056/1955. Az Építésügyi Minisztérium lebonyolításában épülő 1955. évben kezdődő és 1956. évben befejeződő lakások településenkénti bontásáról

COq i2 Minisztertanács Hivatala Budapest, Országház Dátum Sj ám Név Dátum Szám Név 1 I 1 2 3 4 i 7 8 9-n 12-13 14-15 16,17 18,19 2of21 22-25 26-28 29-32 53-35 56,37 58- 4o 41-43 44-46 47- 48 48- 51 52,53 54 55^56 17-58 59- 64 §5,66 ►7 Szökő György Hokis ot. Oorö Brno K ( Apró Antal H \ Hidas István J—r Piros László Boldóczky János Bata István Olt Károly Molnár Erik Erdői Foronc Pogácsás György Csörgő János Szólal Bála Bognár Józsof Kiss Árpád A1tornára Iván Szó "bek András Szíjártó Lajos Bobrlts Lajos Darvas Józsof Erdoy Oroz Tibor Román Józsof Szabó János Háy László Czottnor Sándor Borai Andor . Házi Árpád 66 Czakó Kálaán ' 6b u<? 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Keleti Ferenc Antos István r ♦ / Halász Józsof oYr~~* Varga András VUfco* Papp Istvánt^ , !fauszk György ^ Péter György . Ettig László Baranya megyei tanc' Bóíeb-Kiskun m0 M Békés Borsód Gsongrád ­Fejér Győr Hajdú Heves - Komárom Hógrád Pestmegyei Somogy - Szabolcs Szolnok Tolna -M- Vas - Zala - Veszprém -"u Budapest Városi Tanács Miskolc Debrecen - Szeged - Pécs - Friss István - , So It La j o s Jánosine o Lxiv- A-^3-b-lorc/íísr^ i MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom