MNL-OL-XIX-A-83-b 3035/1955 (folyt.)

3035/1955. A népgazdaság 1955. évi terve - Élelmiszeripari Minisztérium 1955. évi terve

Tartalom,j e g y z é k I, Termelés I„ Minisztériumi ipar és helyiipar összesített t erm elé si t érv e 2, Minisztériumi ipar és helyiipar kiemelt cikkek teljes keresztmetszetű termelése 3« Műszaki gazdasági mutatók terve 4, Kapacitáskihasználási mutatók terve 5. Helyiipari termelés megyei bontása 6-, Építőipari trösztök, vállalatok, építő­ipari termelése 7. Építőipari termelés épittető hatóságok sze­rint 89 Nem építőipari vállalatok saját vállalko­zásban /házilag/ végzett építőipari term« 9p Szántóföldi növénytermelési terv Io« Szerződéses növények termelési terve 11. Célgazdaségok szerződéses terve 12. Öntözési terv 13. Gyümölcs!érméiési terv 14. Gyümölcsfa csemete termelés és telepítés 15« Szőlőtermelési terv 16c Állatállomány évvégi terve 17. Az állattenyésztés fajlagos mutatói 18„ Állattenyésztés értékesitési terve 19c Növénytermelés értékesítés! terve 20. Minisztériumi közl<kedés fizető telj. 21. Cikkenkénti begyűjtési terv 22. Állami szektor átadása az Élip.M.részére 23» Eöldmüvesszövetkezetek felvásárlása az Elip.M. részére 24. Bolti kiskereskedelem áruforgalmi terve 25. Az elosztó nagykereskedelem áruforg« terve 26. T^yéb termelő vállalatok termelési terve • 27# Nem termelő vállalatok telj esitményi terve 28. Lakásépitési terv 29. Az üzemi, szociális, kulturális ellátás fejlesztési terve 30. Munkavédelmi és üzemegészségügyi feji.terve 3l-> A közoktatás fejlesztési, terve 32, Elsőéves középiskolai tanulók létszámterve 33. Ipari tanulóképzés terve II. Műszaki fejlesztés. 1' űj.gyárim 14*ok éa• ‘xyugok terve 2.. Tudományos kutatási terv 3« Műszaki szervezési intézkedések 1 oldal 2-3 " 4-7 " 8 " 9 ” lo !': 10 " 11 ” 12 " 13 11 13 " Iá " 14 " 14 11 14 ” 15 " 13 16 " 17 17 ” 18-19 M 20-21 " 21 " 22 " 22 " 23 " 23 ” 24. 24 M 24 " 25 " 23 ” 25 " 26 ’* 26 " 27 " MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom