MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3015/1955

3001/1955. A Minisztertanács 0494/2/1953. MT. sz. határozata 11/c. pontjának módosításáról

~ 2 ­b./ L negyei tanács vb, nczőcazcl adßi i£azc;atósár;a onGcdélyévcl lehat igénybevenni a helyi jvlentősérü beruházások céljára szükséges- tornelőszöv-tkoz ti használatban lévő mező- és erdőga-zdasági ingatlanokat, kivéve az 5 kát, holdnál nagyobb tornő szőlőket és gyümölcsősöket, ~ magántulajdonban lévő 5 kát, holdnál kisebb tornő szőlőt és gyümölcsöst,- magántulajdónban lévő 5 kát. holdnál nagyobb egyéb néző- és erdőgazdasági ingatlant« c./ A járási tanács vb, nozőgazdasdai osztálya engedélyezi a helyi jelentőségű beruházások céljára szükséges, nagántulajIonban lévő 5 kát,holdnál kisebb - tornő szőlőnek vagy gyünö les ősnek non ninősülő - ncző~ és erdőgazdasági ingatlanok igénybevételét. Budapest, 1953 január hó 3* He redüs András s.k. a Minisztertanács első Elnökhelyettese k MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom