Magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1945/1948-ig - A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 2. (Budapest, 2006)

II. Intézmények

1. Jegyzőkönyvek a professzori kar üléseiről 1777-1785, 1800-1914 2. Hallgatók anyakönyvei 1777-1850, 1858/59, 1862/63-1870 3. Kimutatások, beszámolók a hallgatókról (“A Pozsonyi k. akadémiában jog- és bölcsészet hallgatókról ...iskolai évben adatott rovatállomány’') rendszeresen 1800-1852, a pozsonyi kir. jogakadémiai hallgatók főkimutatása 1851-1884 4. Vizsgákról szóló bejegyzések, a hallgatók magaviseletéről és eredményeikről szóló jelentések 5. Iktatók 6. Körök iratanyaga, képzőművészeti kör, társaskör 7. Egyéb-postakönyv. vendégkönyv B/ Iratok 1. Vizsgaelőírások 2. Vizsgabizottság iratai 3. A hallgatók értékelése 4. V izsgát tett hal Igátok j egyzéke 5. Bizonyítványok 6. Előző tanulmányok bizonyítványai 7. Professzorokról szóló iratok 8. Hallgatókról szóló iratok 9. Egyházi ügyek 10. Levelezés 11. Számadások 12. Könyvtár 13. Statisztikai kimutatások 14. Egyesületek 15. Egyéb (Győri akadémia könyvtárjegyzéke 1868-1893, épülettervek. Apáthy István kézirata a tanulmányi alapról) Pozsonyi Erzsébet Tudományegy etem 1914-1919 Története: A XX. század elején került napirendre a hazai egyetemi hálózat bővítése, a harmadik és negyedik tudományegyetem megalapítása. A városok versenyéből végül Pozsony és Debrecen kerültek ki győztesen. Az 1912. július 7-én szentesített 1912:XXXVI. te. kimondta a pozsonyi Erzsébet királyné Tudományegyetem megalapítását. A tényleges működés csak 1914-ben indult meg, egyelőre csak a jogi karon, melyet a korábbi kir. Jogakadémia egyetemi karrá emelésével hoztak létre. A másik két kar csak 1918-ban kezdett működni. A jogi, bölcsészeti és orvosi karok mellé természettudományi kart is terveztek, de erre végül a közbejött cseh megszállás miatt nem került sor. 1919 szeptemberében a csehszlovák állam lefoglalta az egyetem összes tulajdonát, majd egyedül a jogi kar működését biztosították még három tanéven át. A másik két kar ekkor Budapestre menekült, amely példát 1921 őszén a jogi kar is követett. Szakirodalom: 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom