Magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1945/1948-ig - A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 2. (Budapest, 2006)

II. Intézmények

Észak-Erdély 1940-ben bekövetkezett visszacsatolását követően - az 1940: XXXVIII. te. értelmében - a Ferenc József Tudományegyetemet régi székhelyén, Kolozsvárott szervezték újjá. Szakirodalom: AJ Összefoglaló, válogatott:- Márki Sándor: A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem története 1872-1922. Szeged, 1922.- Devich Andor: Törekvések Szegeden egyetem létesítésére 1918 előtt. (Szeged, 1984);- Devich Andor: A Szegedi Tudományegyetem története 1. 1921—1944. (Szeged, 1986); Források jegy zéke: AJ Évkönyvek stb.: Szegedi egyetemi almanach 1921—1970. Főszerk. Havasi Zoltán. (Szeged. 1971); M. kir. Horthy Miklós Tudomány egy etem /Szeged/1940-1944 Története: Szegeden jogi értelemben valódi egyetemalapításra először 1940-ben került sor, amikor is az 1940. október 19-én kihirdetett 1940: XXXVIII. te. kimondta a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Szeged székhellyel történő felállítását. Az új univerzitásnak három (orvosi, bölcsészeti, természettudományi) kara volt. a jogi fakultás működését az új szegedi tudományegyetemen az egyetemalapítást kimondó fenti törvény szüneteltette. A jogászképzés beindítására - bár ezt számos előterjesztés javasolta - a világháború végéig Szegeden nem került sor. Az oktatás a háborús körülmények között is zavartalanul folyt egészen 1944 tavaszáig. Az 1944/45. tanévben azonban az egyetem kettészakadt a hallgatók és az oktatók egy része - az egyetem rektorának vezetésével - Budapestre távozott, másik részük viszont az egyetem székhelyén maradt. Az 1945/46-os tanév kezdetén újra egyesült az univerzitás, amelynek új hivatalos neve Szegedi Tudományegyetem lett. Szakirodalom: AJ Összefoglaló, válogatott:- Devich Andor: A szegedi tudományegyetem története 1921-1944.1. Szeged, 1986. Források jegy zéke: AJ Évkönyvek stb.:- A szegedi m. kir. tudományegyetem beszámolója 1921/22. tanév- A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Almanachja 1921/22.- 1933/34. tanév -Am. kir. Ferenc József Tudományegyetem Évkönyve 1921/22.-1944/45. tanév -Am. kir. Ferenc József Tudományegyetem Tanrendje 1921/22.- 1944/45. tanév 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom