Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő a 20. században (Zalaegerszeg, 2007)

2004-ben a Néprajzi Múzeum kezde­ményezésére létrejött, jelenkorkutatás­sal foglalkozó MaDok-hálózat első közös munkája egy kiállítássorozat - kiállítási dominó, mely az ország különböző pont­jain mutatja be korunk társadalmának, kultúrájának valamilyen jelenségét, tör­ténetifolyamata it. A kapcsolódó kiadványok segítik a mai és jövendő muzeológusok munkáját, doku­mentálva a jelen tárgyi világát is. A prog­ram keretében megrendezett kiállítások vándoroltathatok, cserélhetők, minden múzeum válogathat belőlük helyzetének, érdeklődésének megfelelőt. A dominó második téglája a zalaegersze­gi Göcseji Múzeum „Kettő egy pár" Sze­relem, udvarlás, esküvő a 20. században című kiállítása. Tizennyolc hetes nyit­va tartása során helyszínül szolgál a 30 éves Családi Intézet jubileumi ünnep­ségéhez is, azután pedig körútra indul. 2006 októberétől Budapesten, a Néprajzi Múzeumban vendégszerepel, majd 2007 tavaszán a keszthelyi Balatoni Múze­um, nyáron Vácott a Görög templom és a nagyatádi Helytörténeti Múzeum, ősszel pedig a nagykanizsai Thúry György Mú­zeum ad otthont neki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom