A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. (Zalaegerszeg, 1999)

Béres Katalin: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében

Béres Katalin: SKUBLICS ISTVÁN Skublics István 1826. dec. 25-én született a Nyitra megyei Vészeién kisbirtokos nemesi származású, horvát eredetű csa­ládban. 1844 és 1848 között a 61. császári gyalogezredben szol­gált. Az 5., Győrben szerveződő honvédzászlóaljhoz került, ahol jún. 19-től hadnagyi, októbertől főhadnagyi, majd nov. 20-tól századosi rangban szolgált. 1849 áprilisában megsebesült, ek­kor tagja lett a szabadkai rögtönítélő törvényszéknek. 1849 nyarán előbb ideiglenesen, majd véglegesen az 5. honvédzászló­alj parancsnokának nevezték ki, őrnagyi rangban. A világosi fegyverletétel után 10 évi várfogságra ítélték. A kiegyezés után Zalabesenyőben telepedett le, ott gazdálkodott. Tagja lett Zalavármegye Törvényhatósági Bizottságának, 1872­től pedig a zalaegerszegi járás főbírája volt. 1899. jan. 21-én, 73 éves korában hunyt el. Forrás: Nekrológ. In: Zalamegye, 1899. jan. 29. Irodalom: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabad­ságharcban 1848-49. Bp. 1987. 294. p. 148

Next

/
Oldalképek
Tartalom