A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. (Zalaegerszeg, 1999)

Béres Katalin: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében

Béres Katalin: 64. 64. Gergye János honvéd hadnagy sírem­léke Felállítás helye: Kisgörbő, köztemető. Felirata: GERGYE JÁNOS 1848-1849 HONVÉDFŐHADNAGY MEGH. 1893. DEC. 31. ÉLTE 70. ÉVÉBEN Anyaga: műkő, fehér márvány Leírása: Műkő talapzaton díszesen fa­ragott sírkő, vésett, fekete betűkkel. Rajta Forintos Viktória neve is olvasha­tó. Megjegyzés: A síremléken tévesen sze­repel Gergye János katonai rangja és életkora. 71 éves korában halt meg. Felújíttatta a Zala Megyei Történelmi Emlékbizottság 1998-ban. GLAVINA LAJOS Glavina Lajos 1806. aug. 12-én született a Csáktornya melletti Pribiszlávecen. Jogi tanulmányokat folytatott, majd hg. Batthyány Fülöp titkára lett. A 30-as évektől Kanizsán volt uradalmi ügyvéd, majd Körmenden a Batthyány család levél­tárnoka. Az 1840-es évektől Nemesapátiban lakott, felesége Csertán Zsuzsanna, Csertán Sándor testvére volt. Aktív ellenzékiként vett részt a vármegye politikai életé­ben, az önkéntes adózók körébe tartozott. 1848. jún. 24-én a csáktornyai kerületben országgyűlési képviselővé választották. Az első népképviseleti országgyűlésben Muraköz zágrábi püs­pökségtől való függésének megszüntetését szorgalmazta. A szabadságharc leverése után (már 1846-tól) a palini bel­ga királyi uradalom kormányzója volt. 1863-tól a Zalamegyei Gazdasági Egyesület elnöki tisztét töltötte be. A kiegyezés után ismét bekapcsolódott a megye politikai közéletébe. A zalai De­ák-párt elnöke lett. 126

Next

/
Oldalképek
Tartalom