A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. (Zalaegerszeg, 1999)

Vajda Lászlóné: 1848–49 zalai kronológiája

1848-49 zalai kronológiája тие^а/^ kordont vont: elálltak a Kottorí, Letenye, Muraszerda­hely és Muraszentmártonnál lévő {hotticai) kompokat, így akarták megakadályozni a horvátok átkelését. 1848 december December 10. Perczel Lendván átszervezte seregét. Az eddigi 3 dandárból kettőt alakított, a lendvai dandárparancsnokságot Gyulai Gaál Miklós vette át, a letenyeiét Gáspár András. December 12. A Gáspár vezette letenyei dandár átkelt a Murán és harc nélkül bevonult a horvátok által kiürített Csáktornyá­ra, majd Törökudvarig{Turiscse) nyomult. Perczel utasítására december 18-án Letenyére, majd Alsólendvára vonult, ahol egyesült a fősereggel. December 13. Dervarics Kálmán nemzetőr főhadnagy honvédek segítségével elsüllyesztette a hotticai kompot a Murán, így megakadályozva az ellenség átkelését Alsólendva felé. December 16. Windisch-Grätz megindította Magyarország ellen a támadást. Kossuth utasította Perczeit, hogy hadtestével csatlakozzon Gör­geihez. December 18. Kossuth Lajos elrendelte a népfelkelést Zalában, és a szervezéssel Csertán Sándort bízta meg. December 20. Perczel Mór a Mura-menti állásokat feladva Alsó­lendváról Csesztregen át Zalalövőre vonult. A sereg egy része Zalabaksán megállt pihenni. December 22. Perczel hadteste Körmend felé elhagyta a megyét, majd Devecserés Pápa érintésével Mórra indult, ahol december 30-án súlyos vereséget szenvedett. December 23. A hátrahagyott tartalék Szekulits István őrnagy vezetésével elhagyta Letenyét. December 25. Nagykanizsát érintve Szekulits seregével követte 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom