A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. (Zalaegerszeg, 1999)

Vajda Lászlóné: 1848–49 zalai kronológiája

1848-49 zalai kronológiája az erdőbe menekült. Knezevich ezredes dandárparancsnok elfogatta a keszthelyi vá­ró sbírót és Budára vitette. Szeptember 5. Knezevich utasította a tisztét még mindig betöltő Csillagh Lajos első alispánt, hogy a megyében állítsa vissza a rendet. Fegyverezzék le a népet, adják át a katonai hatóságok­nak a fegyvereket. Az alispán írassa össze a lázadásban részt­vevő megyebeliek névsorát. Megtiltotta a Kossuth-bankók használatát. Szeptember 7-ére a tisztviselőkart maga elé ren­delte. Körözést adott ki Noszlopy Gáspár és a keszthelyi pre­montrei kolostorból eltávozott papok ellen, egyben kihirdettet­te: a szökésben lévő egyének rejtegetése tilos. A megyei vezetők válaszukban kérték, hogy a tisztviselők és a vadászok fegyvereit ne vegyék el. Javasolták a Kossuth-bankók meghagyását, mivel azt elsősorban a szegény nép használta, ha elveszik tőlük, nem lesz mivel fizetniük az adót. 118 Knezevich még szeptember közepén is parancsba adta a Kos­suth-bankók megsemmisítését, mivel tudomására jutott, hogy a pénzek még mindig forgalomban vannak. Szeptember 6. A bujdosó Laky Demetert és Sebessy Kálmánt Beziben elfogták, és Pestre, az Újépületbe vitték. Szeptember 7. A megyei tisztikar megjelent Keszthelyen Kneze­vich előtt. Szeptember 17. Egerszeg város tisztikara a megyei vezetéshez fordult panaszával, nehezen bírja már elviselni a város katonai megszállását, a császári sereg elszállásolását. 110 Szeptember 24. Gerstner es. kir. tábornokot nevezték ki Bara­nya-Somogy-Zala megye kerületi főparancsnokának. 120 О is kér­te a jegyzéket a magyar forradalomban résztvett személyekről: hol tartózkodnak, szabadlábon vannak-e, avagy letartóztatták őket? Egyben a megye tudtára adta: „a forradalomban kitűnőb­ben résztvevők úgymint Csány és Csertán a megyében műkö­dött kormánybiztosok mint közhírből hallatik Arad tájékán már elfogattak." 121 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom