A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. (Zalaegerszeg, 1999)

Béres Katalin: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében

Béres Katalin: 87. Szép László hadnagy síremléke Felállítás helye: Keszthely, Szent Miklós te­mető. Felirata: SZÉP LÁSZLÓ 1884. júl. 9. Anyaga: homokkő, vörös márvány Leírása: Díszesen faragott homokkő sírem­lék, benne márványtábla vésett felirattal. Szép Lászlót szüleivel és feleségével közös sírba temették, ezért a síremléken rájuk vonatkozó adatok is olvashatók. Megjegyzés: A síremlék önmagában is külö­nösen értékes, ezért védetté nyilvánítása szükséges! SZLÁDOVITS FERENC Szládovits Ferenc 1829. okt. 4-én született Zalaboldogfán, nemesi családból. Jogi diplomát szerzett, 1848 tavaszán jog­gyakornok volt a vármegyénél. A megye szabadelvű ifjúságának javához hasonlóan, az el­sők között csatlakozott az önkéntes nemzetőrséghez, majd a belőle alakult 47. honvédzászlóalj hadnagya lett. Ebben a zászlóaljban szolgált a szabadságharc bukásáig előbb főhadna­gyi, majd századosi rendfokozatban. A világosi fegyverletétel után besorozták közlegényként a cs. kir. 7. gyalogezredhez, de 1851-ben kiváltotta magát. Visz­szatért boldogfai birtokára, családot alapított. 1869-ben száza­dosként szolgálatot vállalt az új magyar királyi honvédségnél ahonnan 1872-ben vonult nyugállományba. 1878. jún. 5-én Zalaboldogfán halt meg, anyagi okok miatt önkezével vetett véget életének. Irodalom: Bona: 30. p. Hermann Róbert: A 47. honvédzászlóalj története. In: A sza­badságharc zalai honvédéi 1848-1849. (Zalai Gyűjtemény 33 ) Zeg. 1992. 115-193. p. 154

Next

/
Oldalképek
Tartalom