„Stephan Dorffmaister pinxit”. Dorffmaister István emlékkiállítása (Zalaegerszeg, 1997)

Buzási Enikő: Dorffmaister portréi és megrendelői

Származás: 1945 előtt a Városházán Restaurálta Lővei Krisztina, 1985-1986 Egy soproni kőműves fiaként született, 1756-ban lett soproni polgár. 1772-től „Vormund", 1783-tól városi tanácsos volt. 1792-ben „ Stadt-Hauptmann"­ná választották. (Házi 1982, 202. Nr. 2017; Petz Dániel krónikája 149, 172.) Irodalom: Éber 1913, 208; Művészet 1914, 271; Szendrei-Szentiványi 1915, 393. 10. sz.; Mihályi 1916, 55; Mihályi 1928, 552; Garas 1955, 213; Csatkai 1956, 417; Galavics 1965, 228, 231; Csatkai 1968, 257; Házi 1982, 202. Lásd hat. sz. 14. 9. Gróf Adam Orsich képmása 1776 Olaj, vászon 95 x 75 cm Zagreb, Muzej grada Zagreba Leltári szám: 1982 Jelzése: (restaurálás előtt a hátoldalon) „Steph Dorffmeister, pinxit 1776" Származás: Gornja Bistra Az ábrázolt idősebbik fia volt Johann Christoph Orsich zágrábi főispánnak, valamint Zichy Jozefá­nak, Zichy Ferenc győri püspök húgának. (Nagy Iván VIII. 1861, 281; XII. 1865, 372.) Háromne­gyed-alakos portréja az osztrák hadsereg tiszti egyenruhájában, táji környezetben mutatja, a háttér­ben „CUI FORTUNA FAVOR" jelmondatot hordo­zó szoborral. Irodalom: Baroque in Croatia, 1993, 339. 296. kat. sz. 10. Gróf Johann Nepomuk Orsich (t 1818) 1776 Olaj, vászon 95 x 75 cm Zagreb, Muzej grada Zagreba Leltári szám: 1981 Származás: Gornja Bistra Johann Christoph Orsich és Zichy Jozefa ifjab­bik fia. Portréján bátyjához hasonlóan osztrák tiszti egyenruhában jelenik meg, dús drapéria és kváderezett kőfal előtt. A kép attribúciója feltehető­en szignált párdarabja alapján történt. Irodalom: Baroque in Croatia, 1993, 339. 295. kat. sz. 11. Gróf Niczky István (1747-1777) 1776 Olaj, vászon 220 x 120 cm Zagreb, Povijesni Muzej Hrvatske Leltári szám: 2447 Jelzése: (jobbra lent) „Steph. Dorffmeister pinxit Soprony / Ex Caesa. Reg. Vienen. Acad. 1776" Származás: átvétel a bjelovári vármegyeházáról 1940-ben. Gróf Niczky Kristóf, a későbbi országbíró idő­sebb fia. Pályájáról igen keveset tudunk: 1773-ban helytartósági tanácsos lett, 1775-től haláláig pedig Körös vármegye főispáni hivatalát töltötte be. (Fallenbüchl 1994, 129.) Szabadkőműves volt, a Magyarországon érvényes szabadkőműves páholy­rendszer, az ún. Draskovich-rendszer egyik alapí­tója és alkotmányának - Draskovich János mellett ­kidolgozója. Igen korán, 1768-ban Pesten lett tagja a szervezetnek. A horvátországi szabadkőműves pá­holyok egy része neki köszönhetően jött létre: így 1772-ben az első varasdi páholy, amelynek első nagymestere is volt, az 1773-as alapítású eszéki, il­letve az 1775 körül alapított körösi páholy. Ez utób­bi működése talán főispáni idejéhez kapcsolódott, mivel halálával meg is szűnt. A horvátországi pá­holyok uniójával 1775-ben létrejött reformált pá­holy-rendszer első helyettes nagymestere volt. (Abaß 1900, 35, 43-44, 48, 73-76, 79, 94, 101.) A kép Ivan (Johann) Rauch portréjaként szerepel az eddigi irodalomban. Az ábrázolt új meghatározásá­hoz lásd a tanulmányban írottakat. Irodalom: Schneider 1982, 166, 236. kat. sz. VI. tábla (Ivan Rauch portréjaként); Bregovac Pisk 1990. 30. kat. sz. (Ivan Rauch portréjaként): Baroque in Croatia, 1993, 288. 154. kat. sz. (Ivan Rauch portréjaként). Lásd 75. kép 12. Az Artner család egy tagjának képmása 1776 Olaj, vászon 98 x 71 cm Magyar Nemzeti Galéria Leltári szám: 87.5. M Jelzése: (a hátoldalon) „Steph. Dorffmeister pinxit / Ex Caesa Reg. Vienae Acad 1776" Származás: Vétel dr. Koós Tibortól. Restaurálta Kázik Márta, 1990-1992. 138

Next

/
Oldalképek
Tartalom