„Stephan Dorffmaister pinxit”. Dorffmaister István emlékkiállítása (Zalaegerszeg, 1997)

Oeovre katalógus

írod: Fábián 1936, 314, Garas 1955, 199, Galavics 1971, VM 1983, 403. 1792-1795 Wien (Bécs), magántulajdon. Gróf Keglevich József koronaőr portréja, o.v. * 1793 Csehimindszent, plébániatemplom. Főol­tárkép: Mindenszentek, szign. („Stepha Dorffmaister / pinxit Academ... / 1793 Soprony") írod: Garas 1955, 164, Boros 1974, 270, VM 1983, 81. 1793 Szarvaskend, plébániatemplom. Oltárké­pek: Vizitáció (főoltárkép), Szt. Anna, szign. („Stepha Dorffmaister pinxit / Sop­rony Ano 1793." [vagy 1788.]) írod: Jaksa 1937, 186, Garas 1955, 196, Genthon 1959, I. 336, Boros 1974, 270, VM 1983, 362. 1793 Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum (a.e. me­gyeháza, alispáni szoba). Kálvária o.v, (ltsz. 81.1.) írod: Fábián 1936, 198, Garas 1955, 205, Genthon 1959, 1. 434. 1793-1794 Gyóró, r.k. templom. Oltárkép és a szentély freskói: A 12 éves Jézus a temp­lomban (főoltárkép), Szentháromság (a szentély mennyezetén), festett oltárarchi­tektúra írod: Garas 1955, 171, Csatkai 1956, 530, Genthon 1959, 1. 108. 1794 Dürnbach (Incéd), r.k. templom. Főoltár­kép: Mária mennybevitele, szign. („Ste­phan Dorfmeister inve. et pin. 1794", váz­lata a Soproni Múzeumban, ltsz. 54.420.1.) írod: Fábián 1936, 24, Garas 1955, 174, Boros 1974, 270, Schmeller-Kitt 1974, 440. 1794 Hegyfalu, Szentgyörgyi Horváth-kastély. Falképek: A barátság allegóriája, A hét vi­lágcsoda (elpusztultak) írod: Csatkai 1925, 270-271, Fábián 1936, 22-24, Garas 1955, 173, Boros 1974, 274. 1795-1796 Szentgotthárd, ciszterci apátság, prela­tura (ma: MNG). Olajképek: A szentgott­hárdi csata (ltsz. 55.385.), Fritz Alberik apát bemutatja a szentgotthárdi apátságot (ltsz. 55.386.), A mohácsi csata (ltsz. 55.387.), Tájrészlet (55.388), III. Béla megalapítja a szentgotthárdi apátságot (ltsz. 55.389.), Tájrészlet (ltsz. 55.390.), Tájrészlet (55.391.), Reutter Marian apát a szombathelyi líceum tanáraival (ltsz. 55.392.), Tájrészlet (ltsz. 55.393.) írod: Fábián 1936, 34-36, Garas 1955, 198, Műv. Mo. 1980, 166, Sternegg 1981, Galavics 1983,313. 1795-1796 Szentgotthárd, ciszterci apátság, prela­tura (ma: Heiligenkreuz, ciszterci apátság, könyvtár). R. Leeb apát 1734-ben vissza­váltja Szentgotthárdot III. Károlytól (o.v). írod: Sternegg 1981. Kostermarienberg 1966. 1796 Loipersbach (Lépesfalva), plébániatemp­lom. Főoltárkép: Szt. Péter és Szt. Pál bú­csúja, szign. („Stephan Dorfmeister 1796") írod: Dehio 1980, 176. Schmeller-Kitt 1993,289. 1796 Nagycenk, Széchenyi kastély. A fürdőház kifestésé (elpusztult). írod: Gerőné 1973. 1797 Eisenstadt (Kismarton), Hegyi templom. Főoltárkép: Vizitáció (ma az eredeti 1889­es másolata látható). írod: Garas 1955, 178, Dehio 1980, 89. 1797 Tab, plébániatemplom. Oltár- és falképek: Utolsó vacsora (főoltárkép), Szt. István fel­ajánlja a koronát, szentek képei (oldalfa­lon), A Hit allegóriája négy grisaille ószöv. jelenettel (Izsák feláldozása, Melkizedek áldozata, Páskabárány, Mannahullás - a szentély mennyezetén), festett architektúra. írod: Garas 1955, 215, Genthon 1959, I. 378, Levárdy 1975, 101. 1797-1798 Nagyhajmás, r.k. templom. Főoltárkép: Alamizsnás Szt. János (a Dorffmaister által elkezdett képet halála után fia, ifj. Dorff­meister István fejezte be 1798-ban, a szig­nó is az övé). 226

Next

/
Oldalképek
Tartalom